REFERENSPROJEKT
VI VISAR HÄR ETT URVAL AV VÅRA UTFÖRDA PROJEKT

SB47

10 000 kvm Lättrivning/demontering, tungrivning och sanering. Pilotprojekt för Vasakronan innefattande demontering av gips på innerväggar. Entreprenaden omfattar rivning till stomrent, rivning av yttertak, rivning av pågjutningar på samtliga våningar, rivning med Brokk av flertalet bjälklag, samt håltagning för nya schakt och installationer. Produktionstid: ca 26 månader

Hästskon 9

11 000 kvm Lätt- och tungrivning i samband med ombyggnation. Entreprenaden omfattar rivning av yttertak och fläktrumsbyggnad på tak, samtliga ytskikt till stomrent, samt tungrivning av diverse gjutna schakt och pelare som konstaterats innehålla aluminat-betong. Projektet innefattar också asbestsanering av eternitklädd fasad, rivning av underliggande travertin-sten på hela fasaden, samt diamant-håltagning för nya schakt, trappöppningar och…

Jericho 34

18 000 kvm Lättrivning, där merparten av entreprenaden omfattar demontering för återbruk i samband med ombyggnation i fastigheten och/eller andra projekt. På samtliga innerväggar (ca 17 000m2) har gips, plywood och plåt demonterats för återbruk. Installationsutrustning har demonterats/avisolerats och återbrukats, utöver det har också samtliga pentryn inklusive vitvaror återbrukats i andra projekt. Diamant-håltagning har utförts för nya…

Hotell Scandic Värtahamnen

15 000 kvm Lättrivning inför renovering och ombyggnation av hotellrum Entreprenaden omfattar lättrivning av 283 hotellrum, konferensavdelningar, storkök, undercentraler och ventilationssystem, samt rivning av förbindelsebro till grannfastighet och diamant-håltagning för nya installationer. Produktionstid: ca 12 månader

FENIX STHLM

Komplett lätt och tungrivning samt sanering av ca 20 000 kvm fd fabrikslokal inför anpassning till kontorsytor. Bla så skapades det en ljusgård i centrala huset om 90 kvm i 7 våningar. Bortforslat avfall uppgår till ca 4 800 ton. Produktionstid ca 12 månader

Östermalmshallen

Demontering av hela tillfälliga Östermalmshallen. 2 000 kvm som plockas ner i delar för återmontering.  Produktionstid: ca 3 månader, 5 000 timmar.

Medborgarhuset

22 000 kvm kompletterande rivning i samband med ombyggnad av Medborgarhuset. Entreprenaden omfattar bla: Losshållning berg ca 2 000 ton, återfyllning massor ca 2 000 ton, rivning av platsgjutna betongkonstruktioner (schakt, trapphus, etc.) ca 2 000 ton, diamanthåltagning schakt/väggöppningar/installation ca 1 500 ton samt yttertakskonstruktioner ca 500 ton.

Nya Spårvägsmuseet Hus 9

3600 kvm rivning och saneringsentreprenad. Entreprenaden omfattar bla: Lätt och tungrivning, sandblästring och rostskyddsmålning av ca 5500 kvm stålkonstruktion samt sanering av bla asbest, pah, cyanid och bly. Rivningsavfall ca 2500 ton. Blästring och brandskyddsmålning av ca 5500 kvm stålkonstruktion. Sanering av 1800 kvm eternitbeklädd insida yttertak. Rivning av betongbjälklag om 800 kvm på 14…

SN91 Nya bussterminalen Slussen

Ca 20 000 kvm friläggning av betong från berg för sprängningsarbeten. Entreprenaden omfattar bla: Total friläggning av berg inne i gamla OKQ8-stationen samt stora delar av p-garaget. Putsade tak med kvarsittande form, betongbågar, bottenplatta och övriga utrymmen av betong. Asbestsanering av asbest mellan två lager puts mot tak om ca 2500 kvm. Totalt ca 300…

Grand Hôtel

Rivning, sanering och håltagningar för ombyggnad av Grand Royal med gäster på hotellet. Entreprenaden omfattar bla: Lättrivning av fd hotellrum, rivning av yttertakskonstruktion i 3 plan. rivning av bjälklag, håltagning för nya konstruktioner samt saneringar Produktionstid: ca 30 månader