Policys för Kvalitét, Miljö och Arbetsmiljö

Kvalitétspolicy

ML Demo AB skall genom systematiskt arbete leverera hög kvalitét till avtalat pris.
Vi ska ha nöjda, återkommande kunder, friska medarbetare och ständigt arbeta för att förbättra verksamheten och i största möjliga mån bidra till ett hållbart klimat.
Alla som arbetar på ML Demo AB har ett ansvar att följa och arbeta efter denna kvalitétspolicy.
Vi arbetar enligt Byggbranschens certifieringssystem BKMA, för att säkerställa avtalad kvalitét i varje projekt.

Vi sätter kunden i fokus

 Vi arbetar för att varje projekt ska bli en god referens för framtida samarbeten.
Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Genom en nära och tät dialog med kunden anpassar vi projektet, så att vi möter behov och förväntningar under hela vårt samarbete.

Vi tar ansvar och arbetar tillsammans

 Vi tar ett helhetsansvar för våra tjänster. Utöver externa krav ställer vi egna, höga krav på oss själva, våra kunder, projektörer och underentreprenörer. Genom ett bra samarbete med alla involverade parter jobbar vi med att förebygga KMA-risker. Varje anställd ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö samt uppträda med integritet och respektera tillämpliga lagar och gällande föreskrifter.

Vi vill nå världsklass

 Vi har en hög ambition och jobbar ständigt på att bli bättre. Ett av våra mål är att vi ska ha projekt och produktion i världsklass och det kräver att vi arbetar systematiskt, delar erfarenheter och ser nya möjligheter. Genom att ständigt förbättra vårt gemensamma arbetssätt når vi framgång och
utvecklas tillsammans.

Våra finansiella resurser skall nyttjas så att företagets framtid långsiktigt säkras på bästa sätt och att
ML Demo AB förblir en trygg och stark arbetspartner.

Vi gör varandra bättre

 Vi ser till att ha en god mångfald bland våra medarbetare och tar tillvara individers olika kunskaper, perspektiv och förutsättningar. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa och utveckla vår samlade kompetens. Vi jobbar för att få nöjda och återkommande kunder genom att ha personal som trivs. Med ett engagerat ledarskap ger vi våra medarbetare rätt förutsättningar för att kunna vara proaktiva och göra rätt från början.

 

Godkänd av Björn Löfdahl, VD

Medlem_BKMA_cent_POS1@2x svart text