Policys för Kvalitét, Miljö och Arbetsmiljö

Miljöpolicy

ML Demo AB skall genom systematiskt arbete leverera hög kvalitét till avtalat pris.
Vi ska ha nöjda, återkommande kunder, friska medarbetare och ständigt arbeta för att förbättra verksamheten och i största möjliga mån bidra till ett hållbart klimat.
Alla som arbetar på ML Demo AB har ett ansvar att följa och arbeta efter denna miljöpolicy.
Vi arbetar enligt Byggbranschens certifieringssystem BKMA, för att säkerställa avtalad kvalitét i varje projekt.

Vi river dåtiden för att framtiden ska kunna byggas

 Vi utvecklar rivningsteknik och erbjuder projekt, produkter och tjänster med höga miljö- och klimatambitioner.
Vi strävar alltid efter att sortera rivningsavfall direkt på arbetsplatsen där detta är möjligt.
Vi anlitar certifierade partners för omhändertagande och slutanvändning av alla restprodukter som
ML Demo AB producerar i sin verksamhet.
Farligt och miljöstörande avfall skall identifieras och hanteras enligt gällande miljölagstiftning.
För att nå framgång arbetar vi tillsammans, både internt och externt, för att varje projekt ska bli en god referens för framtiden.

Vi har rätt arbetssätt och kompetens

Vårt ledningssystem utgör plattformen för kunskap och gemensamma rutiner och vi höjer ständigt nivån på våra arbetssätt, våra medarbetares kunskap i miljö och arbetsmiljöfrågor, samt teknisk kompetens. Genom utbildning, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning säkerställer vi att vi har rätt kompetens och engagemang i organisationen.

Vi överträffar externa krav

 Varje anställd ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, samt uppträda med integritet och följa tillämpliga lagar, förordningar och kontraktskrav som en miniminivå.

Vi tar ansvar

 Vi tar ansvar för vår miljö- och klimatpåverkan i alla led.
Därför ställer vi höga krav – inte bara på oss själva, utan även på våra underentreprenörer och andra samarbetspartners.
Vi ställer krav på produkter och material, samt strävar efter en minskad användning av begränsade resurser sett till humana och globala värden.

 

Godkänd av Björn Löfdahl, VD

Medlem_BKMA_cent_POS1@2x svart text