Policys för Kvalitét, Miljö och Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

ML Demo AB skall genom systematiskt arbete leverera hög kvalitét till avtalat pris.
Vi ska ha nöjda, återkommande kunder, friska medarbetare och ständigt arbeta för att förbättra verksamheten och i största möjliga mån bidra till ett hållbart klimat.
Alla som arbetar på ML Demo AB har ett ansvar att följa och arbeta efter denna kvalitétspolicy.
Vi arbetar enligt Byggbranschens certifieringssystem BKMA, för att säkerställa avtalad kvalitét i varje projekt.

De bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med våra medarbetare, skyddsombud och företagshälsovård, främjar vi hälsa samtidigt som vi förebygger arbetsrelaterade skador och ohälsa. Vi ska alla känna oss trygga och må bra på jobbet.
Vi ska ha personal som trivs och utvecklas i sitt arbete och ha en säker arbetsplats.
Med personal som trivs, minskar risken för olyckor och frånvaro.
Varje anställd skall inte enbart följa regler, instruktioner och rutiner, utan också rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö såväl som den yttre miljön.

Struktur och systematik för säkerhet, hälsa och välbefinnande

Alla våra arbetsplatser planeras och organiseras så att de är effektiva, säkra och hälsosamma.
Riskanalyser och arbetsberedningar ska upprättas så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
Vi skall välja att arbeta med metoder och utrustning som bidrar till en så bra arbetsmiljö som möjligt, med hänsyn till arbetsplatsen och dess kringliggande ytor och verksamhet.
Vår organisation står för ett närvarande ledarskap som ger medarbetarna de bästa förutsättningar i form av delaktighet, kompetens, resurser och mandat, för att utföra sina arbetsuppgifter.

En kultur där vi bryr oss om

 Vi tar ansvar för våra beteenden och hur vi påverkar varandra. Det är självklart för alla att bidra till en kultur där vi bryr oss om varandra och agerar om vi upptäcker brister.
Medarbetarna är vår främsta resurs och vi värnar om varandras likheter och olikheter. Vi tar ansvar för vår egen hälsa och vårt eget välbefinnande, både fysiskt och psykiskt och signalerar i tid när något inte är bra. Säkra och hälsosamma arbetsplatser står högst på ledningens agenda och detta visas genom ord och handling.
Vi har nolltolerans mot alkohol och droger, trakasserier, eller andra former av kränkande behandling.

Ständig strävan att bli bättre

Vi arbetar för ständiga förbättringar och driver verksamheten framåt, genom erfarenhetsåterföring och
tydlig kommunikation mellan projektledare och medarbetare.

 

Godkänd av Björn Löfdahl, VD

Medlem_BKMA_cent_POS1@2x svart text