Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänst

Vi uppmanar alla som arbetar på våra arbetsplatser att uppmärksamma och säga ifrån om de misstänker oegentligheter eller förekomst av allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Även den som inte är anställd på ML Demo AB, t.ex. kund eller leverantör, kan anmäla.

Vi är måna om att man ska känna sig bekväm att rapportera eventuella problem utan att oroa sig för negativa konsekvenser. ML Demo tolererar ingen form av repressalier mot den som med goda avsikter rapporterar ett misstänkt etiskt övertramp.

Det finns flera vägar att välja om du vill rapportera, inklusive möjlighet att vara helt anonym:

  • Om möjligt, ta kontakt med plats-ledningen eller annan chef på din arbetsplats. Ofta kan vi lösa eventuella problem lokalt.
  • Du är också välkommen att kontakta ML Demos huvudkontor direkt.
  • E-post: info@mldemo.se
  • Telefon: 08-556 615 60
  • Vi har också en webtjänst, som du kommer till om du använder den röda knappen till höger.

Vid behov kan vi behöva återkomma till dig för att få kompletterande uppgifter.

Vad händer med din anmälan?

Du får en första återkoppling inom sju dagar. Oavsett vilken kanal du väljer att rapportera genom, genomförs en oberoende utredning. Utredningen syftar till att bringa klarhet i situationen och besluta om eventuella åtgärder.
Du får alltid information om resultatet av din anmälan.

Vår ambition är att färdigställa en utredning inom tre månader.
Om vi inte är klara inom denna tid kommer du att få en uppdatering om status.