Integritetspolicy

Integritetspolicy

ML Demo AB värnar om individens integritet.

Vi sprider inte information om våra medarbetare, kunder eller leverantörer till tredje part utan godkännande från den informationen berör. Vi lagrar och hanterar inte information utan samtycke och samlar inte information som inte har relevans för vår verksamhet. Som anställd, kund eller leverantör till vårt företag ska du känna dig trygg med att dina personuppgifter förvaras säkert. Hos oss råder full transparens och öppenhet gällande hur vi lagrar information, var informationen lagras samt vilken typ av information vi lagrar. Du som medarbetare, kund eller leverantör kan när som helst begära ut den information vi innehar som gäller dig.

ML Demo AB lagrar enbart information med tydligt syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Vi lagrar inte mer information än vi ytterst har behov av för att bedriva vår verksamhet och vi lagrar inte information under längre tid än nödvändigt.

Du har rätt att få:

 • Information om behandling av dina personuppgifter
 • Tillgång till dina personuppgifter
 • Felaktiga uppgifter rättade
 • Dina personuppgifter raderade
 • Invända mot att personuppgifterna används
 • Rätt till begränsning av behandling

Vi lagrar ej information gällande:

 • Etnisk tillhörighet
 • Brott
 • Hälsa
 • Sexuell läggning
 • Facktillhörighet

Samtycke

All form av lagring och insamling av information måste ske i samtycke.
Dataskyddsförordningens krav vid inhämtning av samtycke omfattar att samtycket
måste vara:

 • Informerat och förstått
 • Frivilligt, där så är tillämpligt
 • Otvetydigt
Medlem_BKMA_cent_POS1@2x svart text