OM OSS

ML DEMO AB är er partner i byggbranschen

År 1989 fick två kamrater idén till att bilda varsitt bolag baserat på två olika arbetsmoment, men som tillsammans bildade en helhet. Dessa bolag var Modins Montering och Löfdahls Demontering.

Då verksamheten expanderade kraftigt, och flera personer anställdes, slogs bolagen samman redan året därpå i ett aktiebolag som fick namnet Modin & Löfdahl Demontering & Montering AB. Det långa bolagsnamnet gjorde att de flesta som vi hade kontakt med förkortade det till ML Demo, så år 2001 bytte vi helt sonika namn till ML DEMO AB.

Under första halvan av 1990-talet arbetade vi mycket med stambyten och saneringar för Siab, ett företag som numera är uppköpt av NCC, men också på ett flertal värmekraftverk och industrier. Ända fram till mitten på 2000talet så var vår huvudsakliga sysselsättning asbestsanering, skrotning av oljepannor och oljecisterner åt fastighetsägare i varierande storlek och kungliga bostäder samt, sist men inte minst, många privata bostäder. Det demonterades pannor och sanerades asbest varje dag av ca 10 heltidsarbetande under 10 års tid.

År 1994 hade vi växt så att vi behövde en egen lokal. Vi hade tidigare huserat i en kall lada utan el och värme ute på Värmdö, men nu köptes en fastighet på Värmdövägen 730 i Orminge. Än i dag finns vi kvar i samma fastighet, men vi har sedan dess införskaffat granntomten och håller just på att bygga en ny maskinhall som beräknas bli klar i mars 2019.

År 2005 kom Åke Palmquist att bli den tredje delägaren i ML Demo AB. Åke var sedan många år tillbaka en affärskontakt från Järntorget, där han tidigare arbetat som projektledare och arbetschef. Med Åke fick ML Demo AB kompetens från entreprenadbranschen och vi kunde därmed även erbjuda våra kunder mindre byggserviceuppdrag samt projektsamordning i samband med våra rivningsentreprenader. Numera så byggservar vi så lite vi kan, men vi kan fortfarande erbjuda våra kunder bl.a. bergspräckning och betonggjutning.

De senaste 14 åren har vi ägnat oss åt allt från små till stora uppdrag. Vi demonterar fortfarande pannor i villor, flerfamiljshus och industribyggnader. Vi sanerar fortfarande asbest varhelst det återfinns. Men det har blivit rivningen som tar det mesta av vår tid. Allt från några dagars rivningsuppdrag av ett sommarhus eller en villa till flera år långa rivningsuppdrag såsom i Gallerian-Urban Escape, Sergel Plaza hotell, Astoriahuset, Konserthuset och Nationalmuseum i Stockholm, samt nu senast, Medborgarhuset.

För att garantera ML Demo AB:s fortlevnad har vi det senaste året börjat ta in den yngre generationen så de får en möjlighet till lång inskolning. Det finns en stor kompetens bland alla våra medarbetare att ta vara på och som vi hoppas kommer bestå många år framöver så att du som kund hos oss skall känna dig trygg med våra projektledare och företagsledning.

webmlhuset_mldemo

Ensamhet kan vara underbar, så länge den är självvald.
En tid för reflektion, att samla kraft och fylla på energidepåerna.
För den som lever socialt isolerad kan ensamhet däremot vara förödande.
Över 300 000 äldre i Sverige känner sig ensamma mot sin vilja.
Något som inte bara skapar ångest och depression, utan som är lika
hälsofarligt som rökning
I år ger vi därför vår julgåva till den ideella organisationen Äldrekontakt
som arbetar för att hjälpa fler äldre ur ensamhet in i en ny varm gemenskap.
Vår gåva hjälper Äldrekontakt att nå ut till fler isolerade äldre samt rekrytera
volontärer som hjälper de äldre ur ensamheten.
Tillsammans är vi med och hjälper äldre ur ensamheten varje dag – en gåva
som bidrar med glädje och värme under ett helt år!