MOF181002-01864

Medborgarhuset

22 000 kvm kompletterande rivning i samband med ombyggnad av Medborgarhuset.
Entreprenaden omfattar bla:
Losshållning berg ca 2 000 ton,
återfyllning massor ca 2 000 ton,
rivning av platsgjutna betongkonstruktioner (schakt, trapphus, etc.) ca 2 000 ton,
diamanthåltagning schakt/väggöppningar/installation ca 1 500 ton samt
yttertakskonstruktioner ca 500 ton.