Hästskon

Hästskon 9

11 000 kvm Lätt- och tungrivning i samband med ombyggnation.

Entreprenaden omfattar rivning av yttertak och fläktrumsbyggnad på tak, samtliga ytskikt till stomrent, samt tungrivning av diverse gjutna schakt och pelare som konstaterats innehålla aluminat-betong.

Projektet innefattar också asbestsanering av eternitklädd fasad, rivning av underliggande travertin-sten på hela fasaden, samt diamant-håltagning för nya schakt, trappöppningar och installationshål.

Produktionstid: Pågående