Scasndic4

Hotell Scandic Värtahamnen

15 000 kvm Lättrivning inför renovering och ombyggnation av hotellrum

Entreprenaden omfattar lättrivning av 283 hotellrum, konferensavdelningar, storkök, undercentraler och ventilationssystem, samt rivning av förbindelsebro till grannfastighet och diamant-håltagning för nya installationer.

Produktionstid: ca 12 månader