Grand Hôtel

Rivning, sanering och håltagningar för ombyggnad av Grand Royal med gäster på hotellet. Entreprenaden omfattar bla: Lättrivning av fd hotellrum, rivning av yttertakskonstruktion i 3 plan. rivning av bjälklag, håltagning för nya konstruktioner samt saneringar Produktionstid: ca 30 månader

Read More