176021403

Grand Hôtel

Rivning, sanering och håltagningar för ombyggnad av Grand Royal med gäster på hotellet.
Entreprenaden omfattar bla:
Lättrivning av fd hotellrum,
rivning av yttertakskonstruktion i 3 plan.
rivning av bjälklag,
håltagning för nya konstruktioner samt
saneringar
Produktionstid: ca 30 månader