SB47

SB47

10 000 kvm Lättrivning/demontering, tungrivning och sanering.

Pilotprojekt för Vasakronan innefattande demontering av gips på innerväggar.

Entreprenaden omfattar rivning till stomrent, rivning av yttertak, rivning av pågjutningar på samtliga våningar, rivning med Brokk av flertalet bjälklag, samt håltagning för nya schakt och installationer.

Produktionstid: ca 26 månader