Jericho3

Jericho 34

18 000 kvm Lättrivning, där merparten av entreprenaden omfattar demontering för återbruk i samband med ombyggnation i fastigheten och/eller andra projekt.

På samtliga innerväggar (ca 17 000m2) har gips, plywood och plåt demonterats för återbruk. Installationsutrustning har demonterats/avisolerats och återbrukats, utöver det har också samtliga pentryn inklusive vitvaror återbrukats i andra projekt.

Diamant-håltagning har utförts för nya schakt och installationer.

Produktionstid: ca 12 månader