SB47

10 000 kvm Lättrivning/demontering, tungrivning och sanering. Pilotprojekt för Vasakronan innefattande demontering av gips på innerväggar. Entreprenaden omfattar rivning till stomrent, rivning av yttertak, rivning av pågjutningar på samtliga våningar, rivning med Brokk av flertalet bjälklag, samt håltagning för nya schakt och installationer. Produktionstid: ca 26 månader

Read More

Hästskon 9

11 000 kvm Lätt- och tungrivning i samband med ombyggnation. Entreprenaden omfattar rivning av yttertak och fläktrumsbyggnad på tak, samtliga ytskikt till stomrent, samt tungrivning av diverse gjutna schakt och pelare som konstaterats innehålla aluminat-betong. Projektet innefattar också asbestsanering av eternitklädd fasad, rivning av underliggande travertin-sten på hela fasaden, samt diamant-håltagning för nya schakt, trappöppningar och…

Read More

Jericho 34

18 000 kvm Lättrivning, där merparten av entreprenaden omfattar demontering för återbruk i samband med ombyggnation i fastigheten och/eller andra projekt. På samtliga innerväggar (ca 17 000m2) har gips, plywood och plåt demonterats för återbruk. Installationsutrustning har demonterats/avisolerats och återbrukats, utöver det har också samtliga pentryn inklusive vitvaror återbrukats i andra projekt. Diamant-håltagning har utförts för nya…

Read More

Hotell Scandic Värtahamnen

15 000 kvm Lättrivning inför renovering och ombyggnation av hotellrum Entreprenaden omfattar lättrivning av 283 hotellrum, konferensavdelningar, storkök, undercentraler och ventilationssystem, samt rivning av förbindelsebro till grannfastighet och diamant-håltagning för nya installationer. Produktionstid: ca 12 månader

Read More

FENIX STHLM

Komplett lätt och tungrivning samt sanering av ca 20 000 kvm fd fabrikslokal inför anpassning till kontorsytor. Bla så skapades det en ljusgård i centrala huset om 90 kvm i 7 våningar. Bortforslat avfall uppgår till ca 4 800 ton. Produktionstid ca 12 månader

Read More

Östermalmshallen

Demontering av hela tillfälliga Östermalmshallen. 2 000 kvm som plockas ner i delar för återmontering.  Produktionstid: ca 3 månader, 5 000 timmar.

Read More