REFERENSPROJEKT
VI VISAR HÄR ETT URVAL AV VÅRA UTFÖRDA PROJEKT

Sergel Plaza

25 000 kvm totalrenovering av Sergel Plaza: tungrivning, lättrivning och asbestsanering. Entreprenaden omfattar bla: Renovering av 400 hotellrum, stomkompletteringar, schaktningar för rörläggning och omfattande asbestsanering. I vissa perioder var vi 120 asbestsanerare på plats. Produktionstid: 19 månader

Nationalmuseet

10 000 kvm försiktig rivning och sanering. Entreprenaden omfattar bla: Lättrivning av kulturhistoriska byggnadsdelar, sanering av gamla installationer, demontering av golvkonstruktioner samt rivning av yttertak. Produktionstid: ca 36 månader, ca 75 000 timmar

Astoria

Totalrivning av innerstadsbyggnad. Entreprenaden omfattar bla: Halva byggnaden sågades av till hälften och revs i sin helhet. Asbestsanering. Ca 8000 ton rivningsmaterial. Produktionstid: 12 mån

Gallerian

Lätt och tungrivning i samband med ombyggnad av gallerian 2015 – 2018 Entreprenaden omfattar bla: Lätt och tungrivning av pl. 1-4 för huvudentreprenörens räkning. Öppning av det så kallade ”genombrottet” mot Brunkebergstorg. Produktionstid: ca 36 månader i två skift

Yasuragi

Rivningsentreprenaden omfattar lätt och tungrivning av spaavdelning, håltagning för installation och div trapp/hisshål samt PCB och asbestsanering. Rivningen omfattar bla: Rivning av simbassäng + utomhuspooler, håltagning för installation och div trapp/hisshål. PCB-sanering av ca 600 kg mjukfog och totalt 3088 st gjutformshål. Produktionstid: ca 6 månader