Katarinabergets_skyddsrum_2012a

SN91 Nya bussterminalen Slussen

Ca 20 000 kvm friläggning av betong från berg för sprängningsarbeten.
Entreprenaden omfattar bla: Total friläggning av berg inne i gamla OKQ8-stationen samt stora delar av p-garaget.
Putsade tak med kvarsittande form, betongbågar, bottenplatta och övriga utrymmen av betong.
Asbestsanering av asbest mellan två lager puts mot tak om ca 2500 kvm. Totalt ca 300 ton asbest.
Rivning av Borgmästartrappan för friläggning av berg samt rivning av g:a Va-tunneln.
Totalt har ca 8000 ton betong rivits och forslats bort.