MOF181017-202336

Nya Spårvägsmuseet Hus 9

3600 kvm rivning och saneringsentreprenad.
Entreprenaden omfattar bla:
Lätt och tungrivning, sandblästring och rostskyddsmålning av ca 5500 kvm stålkonstruktion
samt sanering av bla asbest, pah, cyanid och bly.
Rivningsavfall ca 2500 ton.
Blästring och brandskyddsmålning av ca 5500 kvm stålkonstruktion.
Sanering av 1800 kvm eternitbeklädd insida yttertak.
Rivning av betongbjälklag om 800 kvm på 14 m höjd med rivningsrobot.
Sanering av flera farliga ämnen såsom asbest, pah, cyanid och bly.
Losshållning berg
Produktionstid: ca 7 månader