REFERENSPROJEKT
VI VISAR HÄR ETT URVAL AV VÅRA UTFÖRDA PROJEKT

Medborgarhuset 2018-2020

22 000 m2 kompletterande rivning i samband med ombyggnad av Medborgarhuset. Entreprenaden omfattar Bla: Losshållning berg ca 2 000 ton Återfyllning massor ca 2 000 ton Rivning av platsgjutna betongkonstruktioner (schakt, trapphus, etc.) ca 2 000 ton Diamanthåltagning schakt/väggöppningar/installation ca 1 500 ton Yttertakskonsturktioner ca 500 ton Produktionstid: pågående

Nya Spårvägsmuseet Hus 9 2018 -2019

3600 kvm Rivning och Saneringsentreprenaden Entreprenaden omfattar bla: Lätt och tungrivning, sandblästring och rostskyddsmålning av ca 5500kvm stålkonstruktion samt sanering av bla asbest, pah, cyanid och bly. Rivningsavfall ca 2500ton Blästring och brandskyddsmålning av ca 5500kvm stålkonstruktion Sanering av 1800kvm eternitbeklädd insida yttertak Rivning av betongbjälklag om 800kvm på 14m höjd med rivningsrobot Sanering av…

SN91 Nya bussterminalen Slussen 2018-pågående

Ca 20 000 kvm friläggning av betong från berg för sprängningsarbeten. Entreprenaden omfattar bla: Total friläggning av berg inne i gamla OKQ8-stationen samt stora delar av p-garaget. Putsade tak med kvarsittande form, betongbågar, bottenplatta och övriga utrymmen av betong. Asbestsanering av asbest mellan två lager puts mot tak om ca 2500 kvm. Totalt ca 300…

Grandhotell 2015-2017

Rivning, sanering och håltagniningar för ombyggnad av Grand Royal med gäster på hotellet Entreprenaden omfattar Bla: Lättrivning av fd hotellrum Rivning ab yttertaks konstruktion i 3 plan Rivning av bjäklag Håltagning för nya konstruktioner Saneringar Produktionstid ca 30 månader

Sergel Plaza 2015-2017

25 000m2 totalrenovering av Sergel Plaza tungrivning, lättrivning och asbestsanering Entreprenaden omfattar Bla: Renovering av 400 hotellrum Stomkompletteringar Schaktningar för rörläggning Omfattande asbestsanering i vissa perioder var vi 120 asbestsanerare på plats. Produktionstid 19 månader

Nationalmuseet 2015-2017

10 000 m2 försiktig rivning och sanering Entreprenaden omfattar Bla: Lättrivning av kulturhistoriska byggnadsdelar Sanering av gamla installationer Demontering av golvkonstruktioner Rivning av yttertak Produktionstid ca 36 månader, ca 75 000 timmar

Astoria 2018-2019

Totalrivning av innerstadsbyggnad Entreprenaden omfattas Bla: Halva byggnaden sågades av till hälften och revs i sin helhet Asbestsanering Ca 8000 ton rivningsmaterial Produktionstid 12mån

Gallerian 2015 – 2018

Lätt och tungrivning i samband med ombyggnad av gallerian 2015 – 2018 Entreprenaden omfattar Bla: Lätt och tungrivning av pl. 1-4 för huvudentreprenörens räkning Öppning av det så kallade ”genombrottet” mot Brunkebergstorg Produktionstid ca 36 månader i två skift

Yasuragi 2016

Rivningsentreprenaden omfattar lätt och tungrivning av spaavdelning, håltagning för installation och div trapp/hisshål samt PCB och asbestsanering. Rivningen omfattar bla: Rivning av simbassäng + utomhuspooler Håltagning för installtion och div trapp/hisshål PCB-Sanering av ca 600kg mjukfog och totalt 3088st gjutformshål Produktionstid ca 6 månader