MOF181002-01864

Medborgarhuset 2018-2020

22 000 m2 kompletterande rivning i samband med ombyggnad av Medborgarhuset.
Entreprenaden omfattar Bla:
Losshållning berg ca 2 000 ton
Återfyllning massor ca 2 000 ton
Rivning av platsgjutna betongkonstruktioner (schakt, trapphus, etc.) ca 2 000 ton
Diamanthåltagning schakt/väggöppningar/installation ca 1 500 ton
Yttertakskonsturktioner ca 500 ton
Produktionstid: pågående