thumbnail_IMG_1772-625x300

Astoria 2018-2019

Totalrivning av innerstadsbyggnad
Entreprenaden omfattas Bla:
Halva byggnaden sågades av till hälften och revs i sin helhet
Asbestsanering
Ca 8000 ton rivningsmaterial
Produktionstid 12mån