Skip to content
RIVNING / SANERING / HÅLTAGNING

RIVNING / SANERING / HÅLTAGNING

RIVNING

Med en bred och modern maskinpark samt erfarna projektledare utför vi stora samt mindre projekt:

 • Tungrivning
 • Betong/stålkonstruktion
 • Husrivningar
 • Rivning inom processanläggningar

Lättrivning

 • Kontorslandskap
 • Lokalanpassningar
 • Pann & tankdemonteringar
 • Diverse pannor
 • Oljetankar

Tunghantering

 • In & uttransporter av processmaskiner
 • Villapannor

SANERING

Med erfaren personal utför vi de flesta typerna av saneringsarbeten så som asbest PCB och mögel

 • Asbest
 • PCB
 • Mögel
 • Olja

HÅLTAGNING

 • Sågning & borrning
 • Diamanthåltagning

TRANSPORTER

 • Byggavfall
 • Farligt avfall
 • Kranbil