Sme5-WdBluKVmemwBg3Eb0lDBjHeRSOPJi7uyhVZ9fM

Sergel Plaza

25 000 kvm totalrenovering av Sergel Plaza: tungrivning, lättrivning och asbestsanering.
Entreprenaden omfattar bla:
Renovering av 400 hotellrum,
stomkompletteringar,
schaktningar för rörläggning och
omfattande asbestsanering. I vissa perioder var vi 120 asbestsanerare på plats.
Produktionstid: 19 månader