Nationalmuseum-exterior.-Courtesy-Hans-Thorwid

Nationalmuseet

10 000 kvm försiktig rivning och sanering.
Entreprenaden omfattar bla:
Lättrivning av kulturhistoriska byggnadsdelar,
sanering av gamla installationer,
demontering av golvkonstruktioner samt
rivning av yttertak.
Produktionstid: ca 36 månader, ca 75 000 timmar