gallerian_rectangle

Gallerian

Lätt och tungrivning i samband med ombyggnad av gallerian 2015 – 2018
Entreprenaden omfattar bla:
Lätt och tungrivning av pl. 1-4 för huvudentreprenörens räkning.
Öppning av det så kallade ”genombrottet” mot Brunkebergstorg.
Produktionstid: ca 36 månader i två skift