thumbnail_IMG_1772-625x300

Astoria

Totalrivning av innerstadsbyggnad.
Entreprenaden omfattar bla:
Halva byggnaden sågades av till hälften och revs i sin helhet.
Asbestsanering.
Ca 8000 ton rivningsmaterial.
Produktionstid: 12 mån