Nationalmuseum-exterior.-Courtesy-Hans-Thorwid

Nationalmuseet 2015-2017

10 000 m2 försiktig rivning och sanering
Entreprenaden omfattar Bla:
Lättrivning av kulturhistoriska byggnadsdelar
Sanering av gamla installationer
Demontering av golvkonstruktioner
Rivning av yttertak
Produktionstid ca 36 månader, ca 75 000 timmar