176021403

Grandhotell 2015-2017

Rivning, sanering och håltagniningar för ombyggnad av Grand Royal med gäster på hotellet
Entreprenaden omfattar Bla:
Lättrivning av fd hotellrum
Rivning ab yttertaks konstruktion i 3 plan
Rivning av bjäklag
Håltagning för nya konstruktioner
Saneringar
Produktionstid ca 30 månader