Sme5-WdBluKVmemwBg3Eb0lDBjHeRSOPJi7uyhVZ9fM

Sergel Plaza 2015-2017

25 000m2 totalrenovering av Sergel Plaza tungrivning, lättrivning och asbestsanering
Entreprenaden omfattar Bla:
Renovering av 400 hotellrum
Stomkompletteringar
Schaktningar för rörläggning
Omfattande asbestsanering i vissa perioder var vi 120 asbestsanerare på plats.
Produktionstid 19 månader