MOF181017-202336

Nya Spårvägsmuseet Hus 9 2018 -2019

3600 kvm Rivning och Saneringsentreprenaden
Entreprenaden omfattar bla:
Lätt och tungrivning, sandblästring och rostskyddsmålning av ca 5500kvm stålkonstruktion
samt sanering av bla asbest, pah, cyanid och bly.
Rivningsavfall ca 2500ton
Blästring och brandskyddsmålning av ca 5500kvm stålkonstruktion
Sanering av 1800kvm eternitbeklädd insida yttertak
Rivning av betongbjälklag om 800kvm på 14m höjd med rivningsrobot
Sanering av flera farliga ämnen såsom asbest, pah, cyanid, bly
Losshållning berg
Produktionstid ca 7 månader