IMG_2547

Undercentral Tullinge

Samordning vid tillbyggnad av undercentraler åt Botkyrkabyggen.