webflerfamiljshusakeshov_mldemo

Flerfamiljshus i Åkeshov

Grundförstärkning i form av schaktning, pålning, smidesarbete, kevlarförstärkning samt återställande.