ML DEMO är en partner i ombyggnationen av Nytorpsskolan i Stockholm .

Nytorpsskolan_april_2011c